Leven in het dorp

Wonen . Welzijn . Zorg

Dorpsleven

Leven in het Dorp

Uitreiking 'Geit Neet Besteit Neet Award'

Leven in het Dorp

Begeleid zelfstandig wonen

Leven in het Dorp

Leven in het Dorp Wonen, Welzijn en Zorg heeft als doel burgers in een kwetsbare positie in staat stellen om de kwaliteit van leven te bevorderen. Mensen moeten zolang mogelijk de regie over hun eigen leven en leefomgeving behouden, in de vertrouwde omgeving blijven leven en deel (blijven) nemen aan de samenleving.