Leven in het dorp

Wonen . Welzijn . Zorg

Leven in het Dorp

Uitgangspunten

Uitgangspunten van Leven in het Dorp WWZ zijn:

  • Geen mensen tussen wal en schip;
  • Co-creatie met burgers, vrijwilligers en beroepskrachten;
  • Investeren aan de voorkant levert rendement op aan de achterkant;
  • Versterken van de 1e lijn en aanhaking tussen generalistische en specialistische zorg;
  • Integrale samenhang en benadering;
  • Wisselen (kantelen) van perspectief vrijwilligers en beroepskrachten;
  • Samenwerken in netwerken;
  • Van smal naar breed en diep loket;
  • Lokaal wat kan en regionaal waar meerwaarde is;
  • Betaalbaarheid en haalbaarheid door experimenten, deregulering en investeren in innovatie gericht op vitaliteit.

De uitgangspunten zijn nader beschreven in hoofdstuk 2 van de Implementatiestrategie begeleiding Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas.